خانه شیرین محمودی

شیرین محمودی

Shirin Mahmudi2

شیرین محمودی دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست گرایش تنوع زیستی دانشگاه تهران می باشد. ایشان متخصص در زمینه Landscape Genetics بوده و تاکنون دارای سه مقاله ی ISI و یک مقاله ی ISC و  ۱۵ تا مقاله کنفراسی بین المللی و داخلی بوده و دارنده مدرک مهندسی HSE از آکادمی QMS ایتالیا می باشد. وی مدرس دانشگاه پیام نور و آزاد در رشته محیط زیست است. خانم مهندس محمودی در بخش پژوهشی موسسه مطالعات خزندگان و دوزیستان ایران همکاری دارد.

نظرات بسته شده است.