خانه سپیده شریفی

سپیده شریفی

مهندس سپسده شریفی دارای مدرک کاشناسی مهندسی منابع طبیعی_محیط زیست از دانشگاه آزاد تهران شمال است. ایشان در تهیه محتوای فضای مجازی با موسسه مطالعات خزندگان و دوزیستان ایرانیان همکاری دارد. برخی از فعالیتها و سوابق ایشان در زیر آمده است.
۱- مشاور و کارشناس نشان تعالی HSE در شرکت دانشگاهی وابسطه به دانشگاه تهران پترو ایمن شریف
۲- حضود در کادر اجرایی برگزاری اجلاس مدیریت پسماند ایران و آلمان
۳- حضور د کادر اجرایی دوره های آموزشی نشان تعالی HSE
۴- همکاری با شرکت زیست محیطی نگار صنعت سبز
۵- شرکت در دوره های ارزیابی زیست محیطی کارخانجات صنایع غذایی کشور

نظرات بسته شده است.